• Benzersiz uygulamalarımızla
  tanışın!
 • Afiş talebinde bulunun!
  Tıklayın
 • Örnek problemlerimizi inceleyin!
  Tıklayın

MATBEG Nedir?

MATBEG, öğrencilerin birer “yaratıcı problem çözücü” olmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen ve içerisinde her sınıf düzeyine göre ayrı ayrı, farklı türde ve sayıda sıra dışı problemlerin bulunduğu, ilk ve ortaokul düzeyi için geliştirilmiş bir uygulamadır.

MATBEG yılda 1 kez yapılmaktadır. Her yıl uygulama Şubat ayında gerçekleştirilir.

İlkokulda 3 ve 4., ortaokulda 5, 6, 7 ve 8. sınıflar düzeyinde uygulanmaktadır. Sınıf düzeylerine bağlı olarak öğrencilerden bir uygulamada 12 ile 16 adet problemi çözmeleri beklenmektedir.

MATBEG, öğrencinin bulunduğu okulda, okul yönetimi tarafından belirlenen kişilerce uygulanır.

Uygulama, belirlenen tarihlerde, öğrencilerin okullarına gönderilen kitapçıklar ile yapılır. Her öğrenciye uygulamada bir adet kitapçık ve onun yanında kendisine hediye edilen boya kalemi seti ve bir aparat verilir. Öğrencilerden uygulama esnasında bazı problemlerin çözümü için boya kalemlerini ve aparatı kullanmaları istenir. Problem çözme sürecinde boyama yapmanın ve bir aparat kullanmanın olduğu tek uygulama MATBEG’dir.

MATBEG'te Ölçümlenen Beceriler

  MATBEG problemleri 4 temel matematiksel beceri alanına göre geliştirilir.

 • Sayı ve İşlem Becerisi
 • Uzamsal ve Şekil Becerisi
 • Matematiksel Muhakeme Becerisi
 • Matematiksel Bilgi Okuryazarlığı
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.

MATBEG’in İçeriğinde Ne Vardır?

MATBEG’de çoktan seçmeli soruların yanında, öğrencilerin yorum yapmaları ve farklı stratejiler kullanmaları gereken farklı soru tipleri de bulunur.

MATBEG problemleri, öğrencilerin test ve ders kitaplarında, internet sitelerinde, ulusal ve uluslararası sınav ve yarışmalarda karşılaşmadıkları problemlerdir.

MATBEG'te Yer Verdiğimiz Problemler

 1. Kısa ve tek cevaplı problemler
 2. Rutin olmayan, sezgisel problemler
 3. Açık-uçlu problemler
 4. Aşamalı düşünce yapılandıran problemler
 5. Boyama ya da çizim gerektiren problemler
 6. Bir aparat / araç üzerinde kurgulanmış ve çözüm için bu aparatın kullanıldığı problemler
 7. Tahmin, tercih ve yorumlama gerektiren problemlerdir

Problemler yapısal olarak kelime problemleri, görsel problemler, kısa hikâyeye dayalı problemler, araçsal ve karma problemler olarak sınıflandırılmaktadır.

MATBEG’i Diğer Sınav, Yarışma vb Uygulamalardan Ayıran Şeyler Nelerdir?

MATBEG özgün bir formattır ve tamamen ülkemizde ve kendi insanımızın çabası ile geliştirilmiştir. Başka bir ülkeden isim ya da format kullanım hakkı alınarak uygulanmamaktadır. Amacı yerelden evrensele ulaşan özgün bir yapı ve değer oluşturmaktır.

MATBEG okullardaki yazılı sınavlar, deneme sınavları ya da ulusal ve uluslararası sınav, yarışma vb faaliyetlerin içerik ve ölçme-değerlendirme anlayışlarından farklı bir anlayış içerir.

MATBEG de öğrencilerin cevapları tek tek ve bütüncül olarak değerlendirilir.

Öğrencilerin çözüm analizleri yapılarak matematiksel beceri düzeyleri belirlenir ve becerilerin geliştirilmesi için kendilerine destekleyici geri bildirim verilir.

MATBEG’e katılan öğrenciler bir eleme, sıralama, seçme ya da yerleştirme amacıyla ölçülmez, aksine her öğrenci kendi bilgi, beceri ve problem çözme durumuna göre ele alınır ve geri bildirim alır. Yani önemli olan birinci, ikinci olmak değil matematiksel becerilere sahip olmak ve problem çözme yeteneği kazanarak bunu her yeni uygulamada geliştirmektir.

Dolayısıyla bireysel bazda “başarı-başarısızlık” değil “durağanlık, yavaş gelişim, hızlı gelişim, üst düzey gelişim” gösteren ayrımlar vardır.

Problemler çoktan seçmeli yapıda olmadığı için cevaplama sürecinde şans faktörü yoktur.

Öğrenciler esas olarak doğru-yanlış sayılarına göre değil çözüm yolu ve yaklaşımlarına göre ağırlıklı puanlama anahtarları kullanılarak değerlendirilirler. Yani bir problemi çözen iki farklı öğrenci çözüm stratejisine göre iki ayrı puan alabilir.

Problemlerin çözümünde öğrencilerden sadece problemin sonucunu bulması değil, çözüm yolunu ve akıl yürütme şeklini açıklamaları da istenir. Böylece bireysel ve genel kitle açısından daha sağlıklı, derinlemesine ve gelişimsel bir analiz yapılabilmektedir.

Öğrencim / Çocuğum MATBEG Uygulamasına Neden Katılsın?

Problemlerin çözümlerini kendileri yapar, yazar ve açıklar. Böylece sıra-dışı problemleri tanır, öğrenir ve çözümlerine kafa yormaya başlarlar.

Öğrencilerin kendisi, öğretmeleri ve aileleri sadece MATBEG’de matematiksel becerilerine yönelik bir analiz görebilir ve geri bildirim alırlar.

Öğrenciler yarışmak için değil sadece kendilerini geliştirmek ve problem çözme yeteneği kazanmak için çabalarlar.

Öğrenciler tek bir amaç için zaman harcarlar, problem çözmek. Ve bunu bolca düşünerek, zihinsel olarak kademeli şekilde zorlanarak ama aynı zamanda eğlenerek ve keşfederek yaparlar.

MATBEG’de az sayıda doğru yapmak öğrenciyi başarısız ya da daha az başarılı yapmaz sadece daha iyi problem çözücü olmak için yönlendirir ve teşvik eder. Dolayısıyla MATBEG’e katılmak öğrencinin salt kendisi için yaptığı bir matematiksel eylemdir.