OKUBEG Nedir?

OKUBEG, bilgi çağında öğrencilerin karşılaştıkları tüm sözlü, yazılı ve görsel anlatımlarda bilgiye ulaşabilme, açık ya da örtülü anlamların çıkarımını yapabilme, analitik yollar oluşturabilme ve bilgiyi değerlendirebilme becerileri için geliştirilen benzersiz bir uygulamadır.

Uygulama, belirlenen tarihlerde, öğrencilerin okullarına gönderilen kitapçıklar ile yapılır. Her öğrenciye uygulamada bir adet kitapçık ve onun yanında kendisine hediye edilen boya kalemi seti ve bir aparat verilir. Öğrencilerden uygulama esnasında bazı problemlerin çözümü için boya kalemlerini ve aparatı kullanmaları istenir. Problem çözme sürecinde boyama yapmanın ve bir aparat kullanmanın olduğu tek uygulama OKUBEG'tir.

OKUBEG'de Ölçümlenen Beceriler

OKUBEG'de Yer Verdiğimiz Problemler

  1. Kısa ve tek cevaplı problemler
  2. Rutin olmayan, sezgisel problemler
  3. Açık uçlu problemler
  4. Aşamalı düşünce, yapılandıran problemler
  5. Boyama ya da çizim gerektiren problemler
  6. Bir aparat / araç üzerinde kurgulanmış ve çözüm için bu aparatın kullanıldığı problemler
  7. Tahmin, tercih ve yorumlama gerektiren problemlerdir.

Problemler yapısal olarak kelime problemleri, görsel problemler, kısa hikâyeye dayalı problemler, araçsal ve karma problemler olarak sınıflandırılmaktadır.

OKUBEG’i Diğer Sınav, Yarışma vb. Uygulamalardan Ayıran Şeyler Nelerdir?

OKUBEG özgün bir formattır ve tamamen ülkemizde ve kendi insanımızın çabası ile geliştirilmiştir. Başka bir ülkeden isim ya da format kullanım hakkı alınarak uygulanmamaktadır. Amacı, yerelden evrensele ulaşan özgün bir yapı ve değer oluşturmaktır.

OKUBEG okullardaki yazılı sınavlar, deneme sınavları ya da ulusal ve uluslararası sınav, yarışma vb. faaliyetlerin içerik ve ölçme-değerlendirme anlayışlarından farklı bir anlayış içerir.

OKUBEG de öğrencilerin cevapları tek tek ve bütüncül olarak değerlendirilir.

Öğrencilerin çözüm analizleri yapılarak matematiksel beceri düzeyleri belirlenir ve becerilerin geliştirilmesi için kendilerine destekleyici geri bildirim verilir.

OKUBEG’e katılan öğrenciler bir eleme, sıralama, seçme ya da yerleştirme amacıyla ölçülmez. Aksine her öğrenci; kendi bilgi, beceri ve problem çözme durumuna göre ele alınır ve geri bildirim alır.

Dolayısıyla bireysel bazda “başarı-başarısızlık” değil “durağanlık, yavaş gelişim, hızlı gelişim, üst düzey gelişim” gösteren ayrımlar vardır.

Problemler çoktan seçmeli yapıda olmadığı için cevaplama sürecinde şans faktörü yoktur.

Öğrenciler esas olarak doğru-yanlış sayılarına göre değil çözüm yolu ve yaklaşımlarına göre ağırlıklı puanlama anahtarları kullanılarak değerlendirilirler. Yani bir problemi çözen iki farklı öğrenci çözüm stratejisine göre iki ayrı puan alabilir.

Problemlerin çözümünde öğrencilerden sadece problemin sonucunu bulması değil, çözüm yolunu ve akıl yürütme şeklini açıklamaları da istenir. Böylece bireysel ve genel kitle açısından daha sağlıklı, derinlemesine ve gelişimsel bir analiz yapılabilmektedir.

Öğrencim / Çocuğum OKUBEG Uygulamasına Neden Katılsın?

OKUBEG Uygulaması, okuma becerilerini uluslararası geniş ölçekli sınavlar (PIRLS, PISA) standartlarında ölçebilen tek uygulamadır. Okuma, çıkarım yapma, analiz etme, dil bilgisini kullanma, metinlerin yapısal özelliklerini keşfetme becerilerini günlük yaşamda karşılaşılabilecek metin türleriyle (sürekli, süreksiz ve karışık metinler) sağlayarak okuma becerilerini ölçmeyi amaçlar. Öğrencinin dili kullanma becerisi, ders kazanımları kapsamından çok, evrensel okuma yeterlikleri göz önüne alınarak değerlendirilir. OKUBEG, bireyselleştirilmiş geri bildirim veren karne yaklaşımı ile öğrencilerin hem bilişsel düzeyleri hem de üst düzey düşünme becerilerine ait üstün ve eksik yönlerini belirleyip raporlar. OKUBEG bu anlamda, öğrencilerin eksik öğrenmelerine ilişkin kılavuz bilgiler içeren, bireysel geri bildirim sistemiyle geleneksel ölçme araçlarının dışında bir eğitim uygulamasıdır.